जेवणात हा मसाला जास्त वापरु नका

Puja Bonkile

भारतात कोणताही पदार्थ बनवतांना अनेक मसाल्यांचा वापर केला जातो.

Nutmeg | Dainik Gomantak

पण एक मसाला असाल आहे ज्यामुळे गुंगी येउ शकते.

Nutmeg | Dainik Gomantak

जायफळ असे या मसाल्याचे नाव आहे.

Nutmeg | Dainik Gomantak

जायफळ अनेक आजारांवर फायदेशीर आहे.

Nutmeg | Dainik Gomantak

जायफळचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यास आरोग्यासाठी धोकादायक ठरु शकते.

Nutmeg | Dainik Gomantak

चक्कर येउ शकते.

Nutmeg | Dainik Gomantak

जायफळचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यास घाबरल्यासारखे वाटते.

Nutmeg | Dainik Gomantak
mango | Dainik Gomantak