रेझरने शेव्ह केल्याने केस खरंच जाड होतात का? वाचा

Kavya Powar

रेझरने शेव्ह केल्याने केस जाड होतात, असे तुम्हीही अनेकदा ऐकले असेल.

Razor For Women | Dainik Gomantak

पण खरच रेझरमुळे केस जाड होतात का?

Razor For Women | Dainik Gomantak

भ्रम

शेव्हिंग केल्याने केस जाड होतात हा केवळ एक भ्रम आहे.

Razor For Women | Dainik Gomantak

मधला भाग

कारण जेव्हा केस रेझरने शेव्ह केले जातात तेव्हा त्याचा मधला भाग किंवा मुळाच्या अगदी जवळचा भाग कापला जातो.

Razor For Women | Dainik Gomantak

जाड दिसतात

अशा परिस्थितीत जेव्हा केस वाढतात तेव्हा ते जाड दिसू लागतात

Razor For Women | Dainik Gomantak

दाट

या जाड भागामुळे केस दाट आणि जाड असल्याचा भास होतो

Razor For Women | Dainik Gomantak