पेठेचावाडा ते देऊळवाडा कोरगाव रस्त्याची दुर्दशा

प्रतिनिधी
सोमवार, 24 ऑगस्ट 2020

पेठेचावाडा ते देउळवाडा  कोरगाव पर्यंतच्या रस्त्याला सर्वत्र मोठमोठे खड्डे पडले असुन या रस्त्याने वाहतुक करणे कठीण झाले आहे.या मार्गाने तुये,पार्से, मांद्रे व चोपडे जाण्यासाठी वाहनांची सतत वर्दळ असतेपण सद्या या रस्त्याची वाहतूक करणे एक दिव्य झालेले आहे.

पेडणे: पेठेचावाडा ते देउळवाडा  कोरगाव पर्यंतच्या रस्त्याला सर्वत्र मोठमोठे खड्डे पडले असुन या रस्त्याने वाहतुक करणे कठीण झाले आहे.या मार्गाने तुये,पार्से, मांद्रे व चोपडे जाण्यासाठी वाहनांची सतत वर्दळ असतेपण सद्या या रस्त्याची वाहतूक करणे एक दिव्य झालेले आहे.

भाईड ते देउळवाडा कोरगाव पर्यंत सुमारे पाच किलोमीटरचे अंतर आहे.अगोदरच या रस्त्याचे हॉटमिक्स पद्धतीने डांबरीकरण झाल्यास बरीच वर्षे उलटली आहेत.त्यातच मोठी जलवाहिनी नेण्यासाठी रस्त्याचे खोदकाम करण्यात आले.त्यामुळे ह्या रस्त्याच्या दुर्दशेत आणखी भर पडली.गाडोळे,सुकाळे आदी भागात सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दगड व माती टाकुन काही खड्डे बुझविले होते.पण पावसाळ्यात ते काही अवधीतच उखडून मुळ स्वरूप धारण केले.या रस्त्याने तुये,पार्से,मांद्रे व चोपडे येथे जाता येते.जलसिंचन खात्याने रस्त्याचे खोदकाम केल्याने या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यात  रक्कमही जमा केली आहे.रस्त्याच्या पुनर्र हॉटमिक्स डांबरीकरणाची निविदाही काढलेली आहेअसे असले तरी सद्या  पावसाळा संपेपर्यंत या रस्त्याची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

goa

संबंधित बातम्या