नवाब वाजीद अली शाह प्राणीसंग्रहालयात निवांत वेळ घालवताना दोन सिंह

सोमवार, 14 डिसेंबर 2020

नवाब वाजीद अली शाह प्राणीसंग्रहालयातील सिंहांचे निवांत क्षण दर्शवणारे छायाचित्र. (एएनआय)

नवाब वाजीद अली शाह प्राणीसंग्रहालयातील सिंहांचे निवांत क्षण दर्शवणारे छायाचित्र. (एएनआय)