एकूण 2 परिणाम
थरार संशोधनाचा: गोवा कोकणपट्टीत ‘बाँबॅक्स सिएबा’ या काटेरी वृक्षाला ‘सावर’ म्हटले जाते. पण प्राचीन नाव आहे - ‘शाल्मली’. संस्कृत...
पणजी:वन्य प्राण्यांच्या अस्तित्वासाठी वृक्षांची लागवड करा: आमटे विकासाच्या नावाने वृक्षांची बेसुमार कत्तल होत असल्यामुळे...